MONTAŻ

Zakupując taksometr w naszej firmie macie Państwo gwarancję poprawności wykonania wszystkich procedur i obowiązków związanych z faktem legalnego i pełnoprawnego używania zakupionego urządzenia. Wszystkie czynności

 

FISKALIZACJA

Pod pojęciem fiskalizacji urządzenia fiskalnego określa się przygotowanie i przystąpienie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym oraz zaprzestanie ewidencjonowania w innych trybach (np. treningowym, wstępnym). Od tego momentu zapisane na kasie informacje będą ewidencjonowane i będą podstawą określenia obrotu podatnika.

 

Fiskalizacja jest czynnością faktyczną dokonywaną z udziałem serwisanta kasy, po jego wcześniejszym powiadomieniu. Przed dokonaniem fiskalizacji podatnik powinien zgłosić już miejsce i ilość kas do naczelnika urzędu skarbowego celem uzyskania ulgi w VAT. W terminie 7 dni od momentu fiskalizacji zgłoszenia dodatkowo dokonuje:

  • podatnik użytkujący kasę fiskalną,
  • serwisant uczestniczący w procesie fiskalizacji.

 

Sama czynność fiskalizacji to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego opatrzoneg onumerem 1. Jest to jednocześnie pierwszy wpis do pamięci fiskalnej urządzenia.

 

W przypadku kas z elektronicznym zapisem danych jeżeli jest to możliwe do przeprowadzenia, wykonanie pierwszego raportu fiskalnego dobowego związanego z fiskalizacją kasy rozpoczyna zapisy na informatycznym nośniku danych.

Potrzebne dokumenty:

  •    poświadczone ksero faktury zakupu kasy;
  •    dowód zapłaty za fakturę;
  •    fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru lub kasotaksometru;
  •    wydruk z kasy z niezerowym raportem dobowym (najlepiej pierwsze dwa);
  •    kopię oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu;
  •    zgłoszenie NIP-1 (jeśli podajemy konto bankowe, gdzie Urząd Skarbowy ma wpłacić zwrot);
  •    wniosek o zwrot.

 

Pamiętamy, że:

 

zgłoszenie podatnika o instalacji kasy rejestrującej trzeba było złożyć w ciągu 7 dni od fiskalizacją;

 

Oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu złożyliśmy wcześniej czego dowodem jest załączana kopia.

Urząd Skarbowy przyśle nam numer ewidencyjny naszej kasy, który mamy obowiązek w sposób trwały umieścić na kasie, najlepiej napisać na obudowie flamastrem oraz wpisać do „Książki kasy”.

 

W przypadku wszelkich dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu. Numery telefonów i adres siedzyby naszej firmy znajdziecie Państwo w dolnej części naszego serwisu.